کلیسای ارتدکس و سالگرد آغاز حرکت حقوق مدنی آمریکا به رهبری دکتر لوترکینگ

کیهان آنلاین – ۱۷ اسفند ۹۳ – یاکووس، اسقف اعظم کلیسای ارتدکس یونان در آمریکا در زمان جنبش حقوق مدنی به رهبری مارتین لوترکینگ ، شرکت خود را درجنبش حقوق مدنی این گونه به یاد می‌آورد

Read the full article here >>